Fogalmak

Hozam alapú értékelés alkalmazásának folyamata

 

Az ingatlanra vonatkozó legnagyobb mértékű és a

legelőnyösebb hasznosításának feltárása, elemzése

Az értékelendő ingatlanra vonatkozó hozamok meghatározása, becslése

Hozam = åBevétel - åKiadás

Kockázat elemzés

Bevételek - Kiadások

Tőkésítési ráta képzése

Hozamok átszámítása tőkeértékké, hozamok tőkésítése

A szükséges korrekciók elvégzése

Értékelési bizonyítvány kiállítása