Fogalmak

Költség alapú értékelés alkalmazásának folyamata

 

A bruttó újraelőállítási költség meghatározása

az értékelendő ingatlanra

Építési költségek becslése folyó áron

Részletes költségvetés készítéssel

Fajlagos építési költséggel

Egyéb módon

Avulások (amortizációk)

- fizikai elhasználódás

- funkcionális avulás

- környezeti tényezők

halmozott értékének meghatározása, korrekciók elvégzése

Nettó újraelőállítási érték képzése

Bruttó pótlási költség - å Avulások

Ingatlan értékének meghatározása

Telek piaci értéke + Nettó újraelőállítási érték

 

Értékelési bizonyítvány kiállítása