Fogalmak

Piaci-érték alapú értékelés alkalmazásának folyamata

Piaci környezet tanulmányozása

a megtörtént adásvételek alapján

Alapár (fajlagos ár)

meghatározása az átlagos állapotra a

Értékmódosító (értéknövelő és értékcsökkentő) tényezők

számbavétele és ennek hatásának mérése az alapárra vonatkozóan

Értékképzés, értékbecslés

- manuálisan

- számítógépes segítséggel

- tapasztalati adatokból

- pontozásos módszerrel

Értékelési bizonyítvány kiállítása