Fogalmak

Hitelbiztosítéki vagy hitelfedezeti érték:
valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Ez az érték a köznyelv megfogalmazása szerint a szabadulási érték, mely azonnali, értéken aluli értékesítést jelent, ahol nem áll rendelkezésre elég idő az értékesítés lebonyolítására. Ennek megállapítása során a jelzálog-hitelintézet az általa folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatait, valamint az ingatlan azon tulajdonságait és hozamait veszi figyelembe, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek. A hitelbiztosítéki érték képezi alapját a kölcsönnyújtás illetőleg kötelezettségvállalás mértékének, és fedezetet biztosít valamely követelésre és annak járulékaira.  A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a forgalmi érték.