FogalmakAz ingatlan fogalma

Az ingatlanra is, mint minden másra, több meghatározás lehetséges. A Magyar Értelmező Kéziszótár az “ingatlan” szócikk alatt magyarázatként szükségesnek találták megjegyezni, hogy az ingatlan elmozdíthatatlan, a városokban pedig a földterület épülettel együtt jelent ingatlant.

Mindez természetesen igaz, azonban ennél kissé egzaktabb meghatározása szükséges az ingatlanközvetítési- és az értékbecslési téma helyes kezelése szempontjából.

1.)

Az ingatlan a jogi szaknyelvben az alábbiakat jelöli: “Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.” (Matúz György: Az ingatlanjog gyakorlati kézikönyve)

2.)

A személyi jövedelemadóról szóló törvény az ingatlan fogalmát a következők szerint határozza meg: “Ingatlan a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesíthető lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt.”

3.)

A fenti fogalom meghatározásokon túl a szakmai irodalomban találkozhatunk a földterület, felépítmény és jogi környezet együttesének a fogalmával is. E meghatározás szerint “ingatlan alatt a földfelszín egy meghatározott, rendszerint az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként kezelt résletét értjük, annak minden alkotórészével és tartozékával együtt, és minden olyan körülményt, amely ennek jelenlegi vagy jövőbeni sorsára kihatással lehet.” (Hajnal István: Az ingatlan értékelése Magyarországon)

Az ingatlan értékbecslés megalapozottsága szempontjából ez utóbbi fogalom meghatározása tekinthető a legbővebb és egyben korrekt meghatározásnak, és így a továbbiakban ilyen értelemben használjuk azt.