Fogalmak

Nettó pótlási érték (költség):
a vagyontárggyal azonos használati értékű tárgy újraelőállításának költségeit adott helyen és időben, figyelembe véve az avulás mértékét.