FogalmakPiaci érték:

A TEGOVA útmutatója szerint a piaci érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjog szerződés keretében az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

  • az eladó hajlandó az eladásra
  • az adásvételi tárgyalások lebonyolításához ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre, figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és a piaci helyzetét
  • a tárgyalás időszakában az érték nem változik
  • a vagyontárgy értékesítése, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történt
  • az átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembe vételére nem kerül sor

Tehát a piaci érték egy elképzelt átlagos ár a lehetséges, adott időpontbeli árak várható értéke. Ez az idealizált ár a legjobb közelítés arra az összegre, amennyiért valóságos piaci környezetben  a vagyontárgy elkelne.

Az ár és az érték fogalma az ingatlan értékelésben is eltér:

Az ár az az összeg, amennyiért az ingatlant megvenni illetve, eladni lehet, tehát a kereslet-kínálat törvényszerűségeit követi, arra az eladónak ill. a vevőnek lényegében nincs befolyása, vagyis objektív. Az közgazdasági  tudomány szerint az árat az egyensúlyi szakasz határozza meg, ahol a kínálati függvény keresztezi a keresleti függvényt. A fentiekkel szemben az érték szubjektív, mert más és más értéket képvisel az egyes egyének számára.