FogalmakÜzleti érték ( goodwill )

A tárgyi vagyon (ingatlan és eszközök) értékén kívül egy üzleti érdekeltség másik fontos összetevője az eszmei javak értéke, amelyet a goodwill és az egyéb eszmei javak körének értéke képvisel.

Szinte általánosnak mondható az a szabály, hogy egy működő vállalat esetében csupán a vagyonelemek összegére támaszkodó értékelési módszer szinte soha nem jelenti a vállalat tényleges gazdasági, illetve piaci értékét.  Kellő üzleti tapasztalattokkal rendelkező eladó és vásárló általában egy meghatározott pontos értéket kíván betudni a konkrét eszköz értékeken túl az eszmei javaknak, amely az üzletmenetből következő reális érték kell,  hogy legyen.

A goodwillt az értékelés során röviden úgy lehet megfogalmazni, mint a vállalat azon sajátossága vagy sajátosságai, amelyek révén azt éri el, hogy vevői rendszeresen visszatérnek hozzá, tartósan üzleti kapcsolatba kerülnek vele, és amely képessé teszi a vállalatot arra, hogy többletjövedelmet hozzon valamennyi vagyontárgya elvárható megtérülésén felül, beleértve az ún. egyéb eszmei vagyonrészektől elvárható megtérülést is.

A goodwill mindig az adott üzleti érdekeltséghez, vállalathoz kapcsolódik, attól nem választható külön. Egy vállalat goodwillje gyakran eladható külön a vállalat tulajdonosaitól, alkalmazottaitól és vezetőitől, de nem adható el különválasztva magától a vállalattól.

Tulajdonképpen a vállalati goodwill a gazdálkodó egység olyan jövedelemtermelő képessége, amely annak szinergizmusából, védjegyeiből, találmányaiból, technológiájából, üzleti hírnevéből, dolgozóinak felkészültségéből, termékeinek különbözőségeiből, piaci részesedésének nagyságából - egy adott területen kizárólagos forgalmazásából -, ügyfélköréből stb. áll. És ez nagy valószínűséggel akkor is az üzlet része, illetve az adott vállalat jövedelemtermelő képességének része marad, amennyiben a vállalat egy új tulajdonos birtokába kerül.

A fent említett üzleti érték és a legtöbb hasonló eszmei vagyontárgy gyakran nem jelennek meg a vállalat üzleti könyveiben, ezért szükséges a gondos feltérképezésük az értékelési munka során.

Egy üzletmenet sikere például nagymértékben függ menedzsmentjének felkészültségétől, szakembergárdájától, vagy egyéb szellemi javaitól, az általános gazdasági környezet folyamatos változó tényezőitől. Mindezek jelentősen befolyásolják a vállalat értékét.